เลือกแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

HappyPOS Basic Plan

Happy Basic

เริ่มต้นธุรกิจ

ใช้งานพร้อมกัน 2 เครื่อง*
1 printer*
จำนวนผู้ใช้งาน ไม่จำกัด
จำนวนสินค้า ไม่จำกัด
✔️ การจัดการโต๊ะ
✔️ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
✔️ ทำงานพร้อมกันได้หลายเครื่อง
-
✔️ ระบบร้านบุฟเฟ่ต์
✔️ ระบบโปรโมชั่น
✔️ ระบบลูกค้าสัมพันธ์
✔️ ระบบหน้าจอสำหรับลูกค้า
✔️ ระบบบริหารจัดการลูกค้าเครดิต
✔️ ระบบแจ้งเตือน(notification)
✔️ ส่งออก csv file ได้
✔️ รายงาน, วิเคราะห์ ครบครัน
✔️ Online Help

599 399 บาท /เดือน

10x 399 บาท /ปี

HappyPOS Spark Plan

Happy Spark

ธุรกิจก้าวหน้า

ใช้งานพร้อมกัน 5 เครื่อง*
2 printers*
จำนวนผู้ใช้งาน ไม่จำกัด
จำนวนสินค้า ไม่จำกัด
✔️ การจัดการโต๊ะ
✔️ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
✔️ ทำงานพร้อมกันได้หลายเครื่อง
✔️ ส่งออเดอร์ได้
✔️ ระบบร้านบุฟเฟ่ต์
✔️ ระบบโปรโมชั่น
✔️ ระบบลูกค้าสัมพันธ์
✔️ ระบบหน้าจอสำหรับลูกค้า
✔️ ระบบบริหารจัดการลูกค้าเครดิต
✔️ ระบบแจ้งเตือน(notification)
✔️ ส่งออก csv file ได้
✔️ รายงาน, วิเคราะห์ ครบครัน
✔️ Online Help

1,599 1,199 บาท /เดือน

10x 1,199 บาท /ปี

HappyPOS Premium Plan

Happy Premium

ธุรกิจเติบโต

ใช้งานพร้อมกัน 10 เครื่อง*
3 printers*
จำนวนผู้ใช้งาน ไม่จำกัด
จำนวนสินค้า ไม่จำกัด
✔️ การจัดการโต๊ะ
✔️ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
✔️ ทำงานพร้อมกันได้หลายเครื่อง
✔️ ส่งออเดอร์ได้
✔️ ระบบร้านบุฟเฟ่ต์
✔️ ระบบโปรโมชั่น
✔️ ระบบลูกค้าสัมพันธ์
✔️ ระบบหน้าจอสำหรับลูกค้า
✔️ ระบบบริหารจัดการลูกค้าเครดิต
✔️ ระบบแจ้งเตือน(notification)
✔️ ส่งออก csv file ได้
✔️ รายงาน, วิเคราะห์ ครบครัน
✔️ Online Help

2,599 1,999 บาท /เดือน

10x 1,999 บาท /ปี

* ต้องการเพิ่มจำนวนเครื่องที่ใช้งานพร้อมกัน หรือ เพิ่มจำนวน Printers ติดต่อฝ่ายขาย *

HappyPOS Plan
HappyPOS Plan