คำถามที่พบบ่อย

"ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ HappyPOS สามารถใช้งานได้ ?"

 HappyPOS สามารถใช้งานได้ดีกับระบบอินเตอร์เน็ตทุกระบบที่ให้บริการในปัจจุบัน ความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับจำนวน users ที่ใช้งานพร้อมกันเป็นหลัก จากการให้บริการลูกค้าตลอดเวลาที่ผ่านมา ปัญหาที่พบมักจะเกิดจากกรณีมีลูกค้าเข้าร้านเป็นจำนวนมาก และร้านให้บริการอินเตอร์เน็ตลูกค้าในระบบเดียวกันกับที่ใช้สำหรับ HappyPOS จึงเกิดการแชร์อินเตอร์เน็ตกันจำนวนมาก ส่งผลให้การทำงานโดยรวมช้าลง จากปัญหาดังกล่าว HappyPOS จึงแนะนำให้ท่านแยกระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับ HappyPOS โดยเฉพาะ หรือมีระบบอินเตอร์เน็ตสำรองไว้

 และอีกปัญหาที่พบบ่อยคือ กรณีที่บริเวณโดยรอบมีอินเตอร์เน็ตสาธารณะให้บริการหลายเจ้า เช่น ในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ HappyPOS ตั้งค่า การเชื่อมต่ออัตโนมัติกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะดังกล่าว อุปกรณ์นั้นก็จะไปจับสัญญาณอินเตอร์เน็ตดังกล่าวโดยไม่ทันสังเกตุ ทำให้เครื่องนั้นทำงานไม่สมบูรณ์ เช่น รับออเดอร์ลูกค้าหรือเข้าโต๊ะ-ออกโต๊ะได้ แต่ส่งออเดอร์ไม่ได้ (เนื่องจากกำลังเชื่อมต่ออยู่นอกระบบ) เป็นต้น แนะนำให้ท่านตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่ออัตโนมัติของอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนใช้งาน HappyPOS