คำถามที่พบบ่อย

"สามารถใช้แบบ off-line ได้ไหม ?"

 ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามาก อินเตอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน และเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้แล้ว มีความสำคัญมากพอๆกับระบบไฟฟ้า และเนื่องด้วย HappyPOS เป็นระบบที่ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และทำงานพร้อมๆกันได้หลายเครื่อง จึงไม่สามารถใช้งานแบบ offline ได้ แต่ยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องใน กรณีที่อินเตอร์เน็ตสะดุด หรือติดขัดในช่วงเวลาสั้นๆ และ HappyPOS สามารถใช้ระบบสำรองกรณีระบบอินเตอร์เน็ตหลักขัดข้อง ตัวอย่างเช่น ใช้ร่วมกับซิมอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น จากการให้บริการในประเทศไทยตลอดเวลาที่ผ่านมา ยังไม่พบปัญหานี้เกิดขึ้นแต่อย่างใด เพราะส่วนใหญ่แล้วเรามีซิมโทรศัพท์มือถือกันเกือบทุกคน และยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีไฟฟ้าดับ HappyPOS จะยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย