คำถามที่พบบ่อย

"จำนวน Users ที่แสดงในแต่ละแพ็คเกจการใช้งาน หมายความว่าอย่างไร ?"

 จำนวน Users ที่ระบุในแต่ละแพ็คเกจการใช้งาน หมายถึงจำนวน users สูงสุดที่ท่านสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้ในเวลาเดียวกัน นั่นหมายความว่า ท่านสามารถกำหนด ผู้ใช้งานในบัญชีของท่านเป็นจำนวนเท่าไรก็ได้ แต่สามารถเข้าใช้งานพร้อมๆกันสูงสุดตามจำนวนแพ็คเกจที่ท่านเลือกไว้ และท่านสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม /ลด จำนวน users นี้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในแพ็คเกจได้ตลอดเวลา โดยติดต่อฝ่ายขายได้ทุกช่องทางที่แสดงในหน้าเว็บไซต์