คำถามที่พบบ่อย

"มีแบบฟรี หรือขายขาดหรือไม่ ?"

 HappyPOS ถูกออกแบบและสร้างมาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุด ในราคาที่เป็นธรรมที่สุด เป็นสำคัญ จึงกำหนดค่าบริการเป็นรายเดือนตามความต้องการใช้งาน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  • ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Software จะตกรุ่นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่นาน การซื้อขาด Software จึงเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าอีกต่อไป
  • ธุรกิจของท่านต้องได้รับบริการที่ดีที่สุด หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องไม่มีการสะดุด ต้องตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่สุด Software แจกฟรีจำเป็นจะต้องหารายได้จากช่องทางอื่น เช่น ขายพ่วงอุปกรณ์, ออกฟังก์ชั่นแบบคิดค่าบริการเพิ่มเติมในอนาคต, หารายได้จากฐานข้อมูลลูกค้า(Big Data) หรือจากโฆษณาต่างๆหรือมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มเติมร่วมกับพันธมิตร หรือแม้กระทั่งมีเป้าหมายในการ Raise Fund เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเงื่อนไขว่าต้องหาผู้ใช้งานให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งการมีจำนวนผู้ใช้งานมาก ก็ย่อมส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและการให้บริการโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  • จากประสบการณ์การให้บริการมากว่า 20 ปี HappyPOS เราเชื่อว่า ระบบ POS คือบริการเฉพาะด้าน โดยแต่ละธุรกิจก็มีความต้องการการใช้งานแตกต่างกัน และการบริหารงานภายในก็แตกต่างกันออกไป เราจึงสร้างและพัฒนา HappyPOS โดยยังไม่มีการ Raise Fund จากที่ใดทั้งสิ้น เพราะเป้าหมายหลักของเราไม่ใช่จำนวนลูกค้า(Scale) แต่เป็นคุณภาพและความยั่งยืน(Quality and Sustainability) ซึ่งเกิดจากการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด ตอบสนองอย่างรวดเร็วที่สุด และการดำเนินธุรกิจของลูกค้าต้องราบรื่นไม่มีการสะดุดหรือติดขัด โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการให้บริการทั้งหมด โดยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าจะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของลูกค้าโดยตรงในอนาคตเท่านั้น
  • HappyPOS มีการพัฒนาและเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการใช้งาน เพื่อให้ตรงตามความต้องการใช้งานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด และเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบ Cloud ที่ปลอดภัยที่สุดและดีที่สุด (ใช้ระบบ Cloud ของบริษัท Google Inc.) และมีบริการ Backup ข้อมูลให้ท่านโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
  • บริษัทไม่ผูกมัดว่าลูกค้าต้องซื้ออุปกรณ์จากบริษัทเท่านั้น
  • บริษัทไม่มีนโยบายหารายได้หรือผลประโยชน์เพิ่มเติมใดๆ จากฐานข้อมูลของลูกค้า หรือจากลูกค้าโดยตรง ในอนาคต
  • บริษัทต้องดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด เพราะมีรายได้หลักจากค่าบริการเท่านั้น
  • สามารถเพิ่ม/ลด เปลี่ยนแปลงแพ็คเกจการใช้งานให้เหมาะสมตามขนาดธุรกิจได้ตลอดเวลา
  • สามารถหยุดจ่ายได้ทันที เมื่อหยุดใช้งาน โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
  • มีส่วนลดพิเศษ หากท่านเลือกชำระค่าบริการเป็นรายปี