คำถามที่พบบ่อย

"เวอร์ชั่นของ Android ที่สามารถใช้ได้ ?"

 ตั้งแต่ 4.1 ขึ้นไป